ΔΙΑΒΑΣΤΕ

6/recent/ticker-posts

Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας 10 Οκτωβρίου 2022

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, o φορέας Mental Health Europe, (Ψυχική Υγεία της Ευρώπης) (MHE) καλεί για ισχυρότερη, χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμη προαγωγή, πρόληψη και υπηρεσίες ψυχικής υγείας για πρόσφυγες και μετανάστες σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτής Tilly Metz (Πράσινοι/ EFA) και η ευρωβουλευτής Estrella Durá Ferrandis (Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D).

Η μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζητούν άσυλο, αφορά σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ευρώπη βιώνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση ανθρώπων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς 6,6 εκατομμύρια αναφέρθηκαν ότι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία εκτός από πρόσφυγες από άλλες χώρες (π.χ. Συρία, Υεμένη, Αφγανιστάν κ.λπ.) ότι εισέρχονται στην Ευρώπη. Αυτό το γεγονός δίνει έμφαση στις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της σύγκρουσης, της εκτόπισης και της εξορίας, στην ψυχική υγεία.

Τα άτομα που μετακινούνται μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλές φορές δυσκολίες ψυχικής υγείας, είτε είναι ενοχλητικές εμπειρίες στη χώρα καταγωγής τους, όπως πόλεμος και αναγκαστικός εκτοπισμός, κατά μήκος μεταναστευτικών διαδρομών είτε κατά τη διάρκεια δύσκολων συνθηκών υποδοχής με μεγάλες περιόδους νομικού κενού. Μια πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Ιούλιος 2022) εκτιμά ότι ο επιπολασμός σοβαρών ψυχικών προβλημάτων είναι υψηλός (έως και 22%) μεταξύ των πληθυσμών που πλήττονται από συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, ανά πάσα στιγμή.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες παραμένουν από τα πιο ευάλωτα και παραμελημένα μέλη πολλών κοινωνιών. Δεν είναι εγγενώς λιγότερο υγιείς από τους πληθυσμούς ξενιστές. Ωστόσο, τα ανεπαρκή επίπεδα, καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, όπως το εισόδημα, η στέγαση, η εκπαίδευση ή η πρόσβαση σε υπηρεσίες, επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν επίσης πρόσθετες δυσκολίες (νομικό καθεστώς, διακρίσεις, κοινωνικά, πολιτιστικά, διοικητικά, γλωσσικά και οικονομικά εμπόδια) μειώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το γενικό επίπεδο ευημερίας τους.

Η αντιμετώπιση των αναγκών ψυχικής υγείας των προσφύγων και των μεταναστών πρέπει να γίνει προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο της αρχής του δικαιώματος στην υγεία για όλους. Η πολιτική – και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα πρέπει να επενδύσουν στους κοινωνικούς μοχλούς της ψυχικής υγείας. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τα συστήματα ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας ότι αυτά είναι ευαίσθητα και χωρίς αποκλεισμούς για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών χωρίς έγγραφα) έχουν μοναδικές εμπειρίες, οι οποίες απαιτούν εξατομικευμένη φροντίδα ψυχικής υγείας και υποστήριξη που είναι πολιτισμικά ευαίσθητη και κατάλληλη. Η στροφή προς τον μετασχηματισμό της ψυχικής υγείας για όλους πρέπει να περιλαμβάνει προσωποκεντρική φροντίδα, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσανατολισμένη στην αποκατάσταση. Τέτοιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν τον κατάλληλο προϋπολογισμό και πόρους, και πρέπει να είναι διαθέσιμες στην κοινότητα. Απαιτούνται στρατηγικά και καλά εξοπλισμένα προγράμματα προώθησης και πρόληψης – για όλους και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες στις κοινωνίες μας. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να ενσωματωθούν σε υπηρεσίες σε όλους τους τομείς καθώς και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδη:

«Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από κρίσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία. Η πανδημία του COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ανησυχίες για το κόστος ζωής ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμών της ενέργειας: το καθένα έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας και θα έχει μόνιμες συνέπειες για τα επόμενα χρόνια, ειδικά για τους πιο ευάλωτους. Η ψυχική μας υγεία είναι πολύτιμη και πρέπει να προστατεύεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί ως βασική πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή, η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε και υποστηρίζουμε την προστασία της ψυχικής μας υγείας. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε σε επίπεδο ΕΕ, με όλους τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, και να ακούμε τους πολίτες μας, για να παρέχουμε ισχυρότερη και καλύτερη υποστήριξη ψυχικής υγείας για αυτούς που κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή τους».

Η Ευρώπη έχει πολύ δρόμο να διανύσει για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις – συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες και προβλήματα ψυχικής υγείας – έχουν πρόσβαση σε αυτό το είδος υποστήριξης. Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε ισχυρότερη, πιο περιεκτική και προσβάσιμη προαγωγή, πρόληψη και υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της μετανάστευσης για τις χώρες υποδοχής, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη συνεκτικών και υγιών κοινοτήτων.

Ευρωβουλευτής Τίλι Μετς (Πράσινοι/ΕΦΑ):

«Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και υποστήριξη σε ίση βάση με τους άλλους. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο».

Ευρωβουλευτής Estrella Durá Ferrandis (S&D):

«Η ψυχική υγεία των προσφύγων και των μεταναστών είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της φροντίδας για όλους. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μέχρι να το πετύχουμε αυτό».

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες κάνουν πολύτιμες συνεισφορές στην κοινωνία, αλλά δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους χωρίς καλή ψυχική και σωματική υγεία. Η ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στις κοινωνίες μας μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, επιτέλους επισημάνθηκαν και αναγνωρίστηκαν οι έκτακτες συνεισφορές των προσφύγων και των μεταναστών ως βασικών και πρώτης γραμμής εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν τις ζωές των άλλων.

Claudia Marinetti (Διευθυντής Mental Health Europe (MHE) ):

«Η πλειοψηφία των προσφύγων και των μεταναστών έχει ήδη χάσει τόσα πολλά, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουν ένα πολύ βασικό και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα: το δικαίωμα στην ψυχική υγεία και ευημερία. Αυτό είναι το θεμέλιο μιας καλής ζωής που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να ευδοκιμήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους».

Απαιτείται περισσότερη δουλειά για μια τέτοια μεταμορφωτική αλλαγή καθώς αναζητούμε ψυχική υγεία για όλους. Η ψυχική υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω.

Πηγή: https://www.mhe-sme.org/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια