ΔΙΑΒΑΣΤΕ

6/recent/ticker-posts

Ψυχική υγεία ασθενών με καρκίνο πνεύμονα

 Eισαγωγή: Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί συχνή μορφή καρκίνου. Οι ψυχολογικές αντιδράσεις αυτών των ασθενών δεν έχουν μελετηθεί εκτεταμένα. Σκοπός: H διερεύνηση της ψυχικής υγείας των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα. Υλικό-μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Pcych Info και στο Scholar Google με λέξεις-κλειδιά. Η αναζήτηση περιλάμβανε ερευνητικές εργασίες και ανασκοπήσεις οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα μεταξύ 1990-2013. 

Αποτελέσματα:Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η δεύτερη συχνότερη μορφή καρκίνου και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Η ψυχολογική αντίδραση εξαρτάται από τη συμπτωματολογία, τη συννοσηρότητα, τον κυτταρικό τύπο, τη σωματική και κοινωνική λειτουργικότητα, τη θεραπεία. Οι πιο σημαντικές ανάγκες των ασθενών είναι οι συναισθηματικές και οι ανάγκες πληροφόρησης. Οι ασθενείς αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας και στιγματισμού σε σύγκριση με άλλες μορφές καρκίνου. 

Εμφανίζουν πλήθος ψυχολογικών διαταραχών, με πιο συχνή την κατάθλιψη (11-44%). Ελάχιστες έρευνες έχουν διερευνήσει τις στρατηγικές αντιμετώπισης. Οι επαγγελματίες υγείας είναι η βασική πηγή πληροφόρησης των ασθενών και η βοήθεια που παρέχουν συσχετίζεται με όλες τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής (εκτός από τις κοινωνικές).Οι ογκολόγοι δεν αναγνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους ασθενείς με δυσφορία. 

Οι περισσότεροι ασθενείς χρησιμοποιούν σε περιορισμένο βαθμό τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της επιβίωσης είναι η συναισθηματική δυσφορία, η κατάθλιψη και οι στρατηγικές αντιμετώπισης. Για τη μείωση της ψυχικής δυσφορίας μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες μέθοδοι ψυχοθεραπείας. Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις μειώνουν τη ναυτία και τον εμετό και την ενόχληση από τον πόνο και το άγχος. Η παρηγορητική και υποστηρικτική φροντίδα πρέπει να εισάγονται όσο το δυνατόν νωρίτερα. 

Συμπεράσματα: Η ψυχολογική αντίδραση στον καρκίνο του πνεύμονα είναι πολύπλοκη. Υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων στους ασθενείς, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής τους και να βελτιωθεί η ψυχική υγεία και η ποιότητα ζωής τους. Απαιτούνται μελλοντικές έρευνες για να διερευνηθεί ο ρόλος των ψυχολογικών παραγόντων στην επιβίωση, στην προσαρμογή και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών.

Πηγή: http://www.inhealthcare.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια