ΔΙΑΒΑΣΤΕ

6/recent/ticker-posts

Μέριμνα, παροχή φροντίδας σε παιδιά και γονείς που θρηνούν

 Το όραμα της Μέριμνας περιλαμβάνει:

(α) τη δωρεάν παροχή ποιοτικής φροντίδας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των γονιών, που είτε ζουν με μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια, είτε θρηνούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου.


https://youtu.be/46xgj1jGOlM


(β) την ανάπτυξη υποστηρικτικών κοινοτήτων τόσο μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσο και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όσων παρέχουν υπηρεσίες στο παιδί και την οικογένειά του.

Οι στόχοι της Μέριμνας είναι:

(α) Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή στο παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή ασθένεια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς του.

(β) Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας, απώλειας ή θανάτου, καθώς και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.

(γ) Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.

(δ) Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.

Με αφορμή τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ελλάδα και ευρύτερα στον κόσμο, επιδιώκουμε να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που αντιμετωπίζουν παιδιά και οικογένειες.

Child Policy Protection

H πολιτική της Μέριμνας για την προστασία των παιδιών που γίνονται αποδέκτες των υπηρεσιών της

Η Μέριμνα παρέχει ψυχολογική στήριξη σε παιδιά που θρηνούν την απώλεια οικείου προσώπου και ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε όσα πάσχουν από μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια, στηρίζοντας παράλληλα και τα μέλη των οικογενειών τους. Παράλληλα, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη σε θέματα που αφορούν τη σοβαρή αρρώστια, το θάνατο και το πένθος στη ζωή παιδιών και εφήβων. Ως επιστημονικός φορέας, η Μέριμνα αναγνωρίζει πως κάποια παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα όταν πάσχουν από μία σοβαρή αρρώστια, όταν πενθούν το θάνατο αγαπημένου τους προσώπου ή όταν βιώνουν μία τραυματική απώλεια. Λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού, δεσμεύεται να προασπίζεται την προστασία των παιδιών και εφήβων που δέχονται τις υπηρεσίες της. Ταυτόχρονα προάγει και διασφαλίζει ότι:

Κάθε παιδί και έφηβος αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη μοναδικότητα του ατόμου, τις δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξής του και τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικο-πολιτισμικού, εθνικού και φυλετικού πλαισίου, στο οποίο ανήκει.

• Κάθε παιδί, έφηβος και η οικογένειά του έχουν το δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικής τους ζωής και, κατ’ επέκταση, στο απόρρητο για κάθε προσωπική, ψυχολογική, ιατρική και κοινωνική πληροφορία που τους αφορά. Το επαγγελματικό απόρρητο μπορεί να καμφθεί σε περιπτώσεις που απειλείται η ψυχική ή/και σωματική ακεραιότητα του παιδιού ή τρίτων.

• Κάθε στέλεχός της Μέριμνας που έρχεται σε επαφή με το παιδί ή τον έφηβο είναι επιστημονικά καταρτισμένο και ευαισθητοποιημένο σχετικά με θέματα που αφορούν κακοποίηση και παραμέληση παιδιών καθώς και τα νομικά μέτρα που πρέπει λαμβάνονται σε ανάλογες περιπτώσεις.

• Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών της Μέριμνας εφαρμόζει όλες τις θεμελιώδεις αρχές από τις οποίες οφείλει να διέπεται η προσέγγιση παιδιών και εφήβων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους.
Η Μέριμνα δεσμεύεται με τις αρχές των Κωδίκων Δεοντολογίας των ψυχολόγων (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων), νοσηλευτών (Πρ. Διάταγμα 216/2001), καθώς και ιατρών (Ν. 3418/2005), όπως αυτοί ισχύουν στην Ελληνική Πολιτεία. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας οφείλει να συντάσσεται πάντοτε με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο της χώρας, τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNO, 1989), η οποία αποτελεί θεμελιώδη κώδικα αναφοράς για τη δέουσα αντιμετώπιση των παιδιών και την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.
Με βάση τα παραπάνω, σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων της η Μέριμνα:
• Προσεγγίζει κάθε παιδί με εκτίμηση και σεβασμό.
• Συνεργάζεται με τους γονείς του, τους φροντιστές και άλλους φορείς που είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός του.
• Υιοθετεί επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και πρακτικές που βασίζονται στην επιστημονική γνώση και κρίση των ειδικών ψυχικής υγείας και υγείας.
• Προστατεύει τα παιδιά και τους εφήβους από κάθε δημόσια έκθεση και ανεπιθύμητη προβολή.
• Φροντίζει ώστε το ανθρώπινο δυναμικό της να υλοποιεί τις αρχές και τις διεργασίες της εποπτείας, της υποστήριξης, του ελέγχου, της εκπαίδευσης καθώς και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
Oι εταίροι και μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Μέριμνας, δεσμεύονται να διασφαλίζουν την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής. Η εφαρμογή της Πολιτικής αυτής είναι ευθύνη και υποχρέωση που δηλώνεται με ενυπόγραφη συγκατάθεση κάθε στελέχους της Μέριμνας.

Η πολιτική αυτή ισχύει για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και αφορά κάθε δραστηριότητά της.


ΠΗΓΗ: MERIMNA.ORG.GR

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια